18
Oct 12

Ve znamení květů

Napsala a nafotila: Magdaléna Katolická | Follow: TwitterFacebook

Květ zajišťuje pohlavní rozmnožování semenných rostlin. Obsahují reprodukční orgány – samčí, samičí či oboje, podle toho, zda se jedná o květy jednopohlavné nebo oboupohlavné.

1920 x 1200
1366 x 768
1024 x 768
1920 x 1200
1366 x 768
1024 x 768
1920 x 1200
1366 x 768
1024 x 768
1920 x 1200
1366 x 768
1024 x 768

04
Aug 12

Mini-foto-sport, helikoptéra, balón a izolátory

Napsala: Magdaléna Katolická | Follow: TwitterFacebook

Helikoptéra

Název helikoptéra pochází ze dvou řeckých slov helix (spirála) a pteron (křídlo).
Velká vrtule poskytuje helikoptéře potřebný vztlak k letu a naklánění jejích listů pak umožňuje její pohyb. Malý rotor (vertikální vrtule na ocase) kompenzuje kroutící moment a umožňuje otáčení kolem svislé osy.

Záznamy o hračce obdobného typu jsou již ze 4. století př. n. l. z Číny. Nákres podobného stroje popsal také Leonardo da Vinci. První plně funkční vrtulník byl představen v roce 1938 v Berlíně.

Horkovzdušný balón


Horkovzdušný balón je první prostředek, s jehož pomocí byl člověk schopen se poprvné vznést do vzduchu. Je to létající prostředek lehčí jak vzduch a skládá se s textilního balónu naplněného horkým vzduchem a koše s hořákem a lahví s palivem.

První horkovzdušný balón se vznesl do vzduchu v roce 1783 a byl to balón bratří Montgolfiérů. Nyní jsou horkovzdušné balóny používány zejména pro vyhlídkové lety a reklamu, v oblasti dopravy je ve vzduchu nahradila letadla.

Izolátory


Izolátory jsou mechanické součástky z nevodivého materiálu, které se používají k oddělení různých elektrických předmětů. Čím je ve vodiči vyšší napětí, tím musí být izolátor větší, aby nedošlo k přeskoku izolantu. Nejčastěji se dělají z materiálů jako je porcelán, sklo nebo plast.